תשלומי מזונות לאחר הליכי גירושים

מזונות הוא תשלום המועבר במשפחה בה בני הזוג נפרדו. במסגרת הסדרי מזונות המתגבשים בדרך כלל בתום הליכי גירושים חייב אחד מבני הזוג בהשתתפות בכלכלתם של הילדים הנשארים למשמורת אצל בן הזוג האחר. בדרך כלל הגבר הוא זה שנדרש להעביר את תשלום המזונות, אולם חשוב להתייעץ עם עורך דין ולבחון כל מקרה לגופו. מעבר לכך, תשלומי מזונות נועדו על מנת להבטיח השתתפות בכלכלתו של בן הזוג האחר בעצמו ולא רק של הילדים. חובת תשלום מזונות מתקיימת בעקבות גירושים או לפני תחילת התהליך, וגם במצב של הורות ללא נישואים.


מזונות לילדים

הנושא של מזונות לילדים נחשב לאחד ההיבטים המורכבים ביותר של הליכי גירושים. ראשית, כדאי לזכור כי בהליכים מן הסוג הזה מעורבות המון תחושות ואמוציות. לא תמיד ההורים יודעים כיצד להתמודד עם המצב החדש ולגלם את יכולת ההשתתפות שלהם בצורה כלכלית. שנית, בני זוג אשר בוחרים להיפרד עושים זאת ברוב המקרים כתוצאה מסכסוך או חילוקי דעות. לאחר מצב כזה קשה לשמור על מערכת יחסים תקינה ולחלק את המזונות ללא עוגמת נפש. בישראל מתנהלים כל ענייני הנישואים או גירושים לפי דתם של בני הזוג. יהודים פועלים על פי עקרונות המשפט העברי, בעוד מוסלמים נוהגים לפי הדין המוסלמי והנוצרים לפי הדין הנוצרי.


הבעייתיות של החוק לתיקון דיני משפחה

מבחינה משפטית, החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959 קובע כי שני ההורים חייבים במזונות ילדיהם. קביעה זו אינה קשורה למקום המגורים של הילדים. כל הורה על פי הכנסתו נדרש לשלם את המזונות מהכנסה כוללת. בפועל, הורה שמרוויח יותר נדרש לשלם חלק גבוה יותר ממזונות הילדים מאשר מי שמרוויח פחות. יחד עם זאת, חוק זה אינו מגדיר את אופן קביעת המזונות וחל רק על אחוז קטן מאוכלוסיית ישראל הנחשבים חסרי דת. שאר האוכלוסייה כפופה כאמור לכללי הדת אליה הם שייכים. מצד שני, אין ספק כי השימוש בחוק עומד בבסיס החלטות בית המשפט בשנים האחרונות.


מה קובע המשפט העברי?

המשפט העברי אותו מיישמים בבתי המשפט קובע כי על האב מוטלת חובה בלעדית לזון את ילדיו עד גיל 15, גם אם שכרה של האם גבוה משלו וגם אם הוא חסר כל. חשוב לציין כי באופן תיאורטי קובע הדין כי האב חייב במזונות ילדיו עד גיל 6, אולם תקנות הרבנות הראשית הרחיבו את החובה בעניין. החל מגיל 15 ומעלה מוטלת חובת המזונות גם על האם ועל האב מדין צדקה. בהלכה שוויונית יותר נקבעת חלוקת נטל מזונות בין ההורים, אולם היא כמעט ולא מיושמת בבתי המשפט. בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא כל בתי המשפט מקשים עם גברים בהליכי גירושים. גברים המתייעצים עם עורך דין ומנצלים את ארגז הכלים החוקתי העומד לרשותם יכולים ליהנות מזכויות רבות.


יחסי ממון וועדת שיפמן

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 מפעיל את עיקרון איזון המשאבים בכל הנוגע למזונות לילדים. לפי החוק הזה הרכוש מתחלק בין ההורים בצורה שווה, אלא אם נעשה הסכם ממון ספציפי שקבע אחרת. החוק חל על בתי משפט למשפחה ועל בתי הדין הרבניים, בעוד סעיף 13 קובע כי על מנת להישפט על פי חוקי ההלכה צריכים שני בני הזוג להסכים ולבקש זאת במפורש. שינוי נוסף חל בשנת 2005 עם הקמת ועדת שיפמן, אשר ניסתה לגבש נוסחה בה המזונות נקבעים על פי הכנסות כל אחד מההורים וחלוקת הזמנים.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...