המבנה המקובל של הסכמי מכר

הסכמי מכר נכרתים בין מוכר וקונה ומפרטים את תנאי העסקה האמורה לצאת אל הפועל. כוחם של הסכמים אלו נובעים מחוק המכר, תשכ"ח-1968. זהו חוק המונה שורה של הוראות כלליות לגבי מהות הנכס, הספקת נכס, חליפין, תחולה, הסכם ונוהג ותום לב. החוק תקף לגבי אזרחים המבצעים עסקאות מכר מכל סוג. על פי החוק, מכר הוא הקניית נכס תמורת מחיר וישנן חובות החלות על הקונה, על המוכר ועל שניהם יחדיו. המבנה המקובל של הסכמי מכר מתייחס במידה כזו או אחרת אל כל סעיפי חוק המכר, אך הוא משתנה בין סיטואציות שונות.


חשיבות עורך הדין

על מנת לגבש הסכם מכר יש לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום. ראשית, יש לציין כי לא כל הקניית נכס תמורת מחיר מחייבת גיבוש של חוזה. יש אלפי עסקאות בהיקפים קטנים המתבצעות מדי יום בין אזרחי ישראל, או בין האזרחים לבין מדינות אחרות. הסכם מכר מתאים לעסקאות גדולות כמו מכירת רכבים, מקרקעין או אפילו הענקת מתנה. הסכמי מכר אינם מתנגשים עם זכרון דברים ונחשבים למחייבים יותר מבחינה משפטית.

שנית, לא כל עורך דין יכול לגבש הסכם ראוי ומכובד. רצינות ההסכם תקבע במידה רבה כיצד יתייחס בית המשפטים אל הצדדים בעת חילוקי דעות. על הצדדים המעורבים לגייס לרשותם את עורך הדין המתאים ביותר, אשר מחזיק בניסיון הדרוש ויודע אילו סעיפים להדגיש בעת ניסוח של הסכמים מן הסוג הזה.


הוראות כלליות

הסכמי מכר נפתחים עם הוראות כלליות וציון פרטים של הצדדים המעורבים. מהבחינה הזו אין הבדל משמעותי בין הסכמים אלו לבין הסכמים אחרים הנחתמים בנוכחות עורך דין. לאחר מכן מתייחס ההסכם אל חיובי הצדדים. על ההסכם לפרט מהי חובת המסירה וההעברה, כיצד יש לבצע את המסירה, באיזה מועד, באיזה מקום ומה ייחשב לאי התאמה.

החוק מציין בפירוש כיצד מוגדרת אי התאמה של הנכס, או מה תהיה ההתנהלות סביב העלמת אי התאמה מצד המוכר. חוזים והסכמים בתחום המכר מספקים הוראות על פגם בזכות, חובת תשלום וקבלה, חישוב מחיר, מועד התשלום, העברת סיכון וחיובים מקבילים. בעזרת הסכם מכר ניתן למנוע שורה ארוכה של בעיות בלתי צפויות. ההסכם מכיל את כל הדילמות המעורבות בקנייה או מכירה של נכסים ולכן הוא מומלץ על ידי עורכי דין, בתי משפט וכל מי שמעורב בתחום. עוד מבחינת חיובי הצדדים, יש להזכיר את הגדרות חוק המכר לגבי החזר הוצאות והצגת מסמכים המתייחסים לממכר.


תרופות ושונות

הנושא הבא המופיע בתוך הסכמי מכר מקובלים וסטנדרטיים כולל את התרופות. כך לדוגמא, במידה והמוכר מוסר לקונה נכסים בכמות יתרה על המוסכם והכמות היתרה ניתנת להפרדה ללא הוצאות או טרחה בלתי סבירות, אין הקונה זכאי לחזור בו מהחוזה. באפשרותו להודיע למוכר שהוא דוחה את הכמות היתרה ובמידה ולא עשה כן, עליו לשלם את מחירה של היתרה לפי השיעור המוסכם. סעיף זה אינו ידוע לרוב המוכרים או הקונים המעורבים בהליכי מכר ולכן הוא חשוב.

כל חוזה או הסכם מכר מכילים אל סיטואציות שונות אשר אינן נחשבות חלק מהליך רגיל של העברת ממכר. על פי חוק המכר, הבעלות בממכר עוברת לקונה במסירתו אלא אם כן הצדדים הסכימו על מועד אחר. עוד בסעיפים הכלליים ישנה הוראה לגבי אי תשלום על הממכר מצד הקונה, ויתור או זכויות התקפות לדין דינים אחרים. לסיכום, החוזה הוא מסמך מחייב ומורכב ולכן כדאי לערב עורך דין בניסוחו.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...