דגשים לפני עריכת הסכמי מכר

הסכמי מכר מקרקעין מפרטים את תנאי העסקה המוסכמת בין מוכר הנכס לבין הקונה. עריכת ההסכם היא למעשה השלב האחרון בהתנהלות בין הצדדים. לפני גיבוש ועריכת ההסכם נדרש הקונה לבדוק את הנכס, להפעיל שמאי, להתייעץ עם אנשי מקצוע ולערב עורך דין. חוק המכר, התשכ"ח-1968, קובע כי החיובים העיקריים של המוכר הם למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות כשהוא נקי מכל שעבוד. אי עמידה בהתחייבות זו מהווה עבירה על החוק.

הפרטים הנכללים בחוזה המכר מחייבים את הצדדים וקבילים בבית המשפט. לפני עריכה וחתימה על הסכמים אלו יש לבדוק את הפרטים, לבקש מעורך דין המתמחה בתחום לברר את המשמעות של הסעיפים הקטנים ולוודא כי כל ההתחייבות עולות בקנה אחד עם הוראות חוק המכר.


פרטי הצדדים

פרטי הצדדים המופיעים בתוך הסכמי מכר הם שמות מלאים ומספרי תעודת זהות. מטרת הפרטים היא לאפשר אימות של הצדדים בטווח הקצר והארוך. מבחינת הצהרות, הסכם מכירת דירה כולל את הצהרת המוכרים כי הם בעלי הנכס.

עוד ניתן למצוא בהצהרות התייחסות אל פרמטרים הקשורים אל הנכס הספציפי או הדירה הנמכרת. לאחר מכן מפרט ההסכם את מהותו ואת התחייבות המוכרים כפי שגובשו קודם לכן. עוד בתוך ההסכם ניתן למצוא פרטים על מועד המסירה, פיצויים והגדרות של התמורה כגון סכומי התשלום ולוח הזמנים. החוזה מסתיים עם הגדרות שונות על סעדים ותרופות ועם חתימה הכוללת ייצוג עורך דין.


בחירת עורך דין

הדגש החשוב ביותר לפני עריכת הסכמי מכר בכלל והסכמי מכירת דירה בפרט הוא לבחור היטב את עורך הדין. ראשית, עורך הדין נמדד על פי ניסיון ומקצועיות. עורך הדין חייב להתמחות בעסקאות מכר הרלוונטיות אל ההסכם ולהשתמש בניסיונו על מנת לייצג את האינטרסים של הלקוח. שנית, יש לזכור כי הסכמים אלו נחתמים לעיתים קרובות תחת לחץ של זמן ועומס מנטאלי.
הליך רכישת דירה הוא ארוך ומתיש ורק בסיומו נדרשים הצדדים להגיע אל מעמד החתימה. עורך הדין מלווה את הלקוח מהשלבים הראשונים, עוזר לו בהתלבטויות משפטיות ואמור להציג בפניו את כל השיקולים. במילים אחרות, כדאי לבחור עורך דין לניסוח הסכמי מכר על פי התרשמות אישית ולא רק לפי תעודות או הסמכות.


גיבוש לוח תשלומים

לוח התשלומים הוא חלק חשוב מעריכת הסכמי מכירת דירה וגם עליהם כדאי לשים דגש. מקובל להעביר 10% ממחיר הנכס אל המוכר בעת חתימת ההסכם, 10% נוספים עם מסירת הדירה ואת כל היתר בין שני המועדים. הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על לוח התשלומים הם מועד סיום העבודות, תשלומים לצד שלישי, מועד קבלת הכסף מהבנק ועוד.

במקרה של דירה הנמכרת עם משכנתא, מומלץ להעביר את חבות התשלום כלפי הבנק על יתרת המשכנתא ישירות לידי הרוכש. לאחר מכן ניתן לקזז את התשלום הזה מלוח התשלומים הרחב. גם סעיף זה חייב מן הסתם להופיע באופן ברור ובולט בהסכם המכר המתגבש בעזרת עורך דין.


הצמדות והיטלים

בסוף הסכמי מכר יש לציין מה כוללות הצמדות לדירה. הצמדות יכולות להיות חנייה, מחסנים ועוד והן אמורות להיכלל באופן מפורש בחוזה. יש גם חלקים ברכוש המשותף השייכים לנכס ולא ניתן להעביר את הבעלות ללא נכסים אלו.
מבחינת מיסים והיטלים, מומלץ לציין בהסכם האם על המוכר לשלם מס שבח. כדאי להזכיר את החשבונות והתשלומים הקבועים שחלים על הדירה עד יום המסירה, לוודא כי מבנה הדירה תואם את המפרט ולציין האם קיימות חריגות בנייה.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...