הכירו את חוק המקרקעין

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, הוא אחד החוקים המרכזיים בישראל. עורכי דין, אזרחים, קבלנים, שופטים, יזמים, ועדות מקומיות ועוד עשרות גורמים מתייחסים מדי יום אל הסעיפים השונים המופיעים במסגרת החוק. היכרות ראשונית עם החוק הזה עשויה לעזור לכל מי שמעוניין לבצע עסקאות מקרקעין. יחד עם זאת, יש להדגיש את החשיבות של התייעצות עם עורך דין מומחה ובעל ניסיון. רק עורך דין כזה יידע לעשות סדר בסעיפי חוק המקרקעין ולהבהיר עבור הלקוח את הנקודות החשובות.


הגדרות כלליות של חוק המקרקעין

חוק המקרקעין נפתח בפרשנות והגדרות כלליות. על פי החוק, המושג "מקרקעין" מציין קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע. הדבר היחיד שלא נחשב לנכס מקרקעין הוא מחוברים הניתנים להפרדה מבין אותה קרקע. שנית, על פי החוק "מקרקעין מוסדרים" הם מקרקעין שנרשמו לאחר הסדר. נהלי הרישום של מקרקעין אלו קבועים בפקודת הסדר זכויות במקרקעין, תשכ"ט-1969. עוד מצוין בפרק ההגדרות של חוק המקרקעין כי המושג "רישום" הוא רישום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי החוק או התקנות הנגזרות מתוכו. במהלך השנים נוספו תיקונים לחוק המקרקעין, כמו לדוגמא הגדרה חדשה למושגים רשם, מפקח, הממונה על המרשם והשכירות. תיקונים אלו הם תוצאה של שינויים בנוף הנדל"ן המקומי וצרכים שונים של האגפים הרגולטוריים האחראיים על הנושא.


החל מביצוע עסקאות ועד בעלות והחזקה

פרק ב' של חוק המקרקעין עוסק בעסקאות ורישומן. הפרק מסדיר עסקאות במקרקעין, בוחן כיצד ניתן להגדיר גמר עסקה ומציין מהי צורתה המקובלת של התחייבות. עוד בפרק הזה ניתן למצוא התייחסות אל עסקאות נוגדות ורכישה בתום לב. פרק ג' עובר לעסוק בבעלות והחזקה עם נושאים כגון עומק וגובה, היקף עסקאות, הגבלת זכויות, תביעה למסירת מקרקעין, תביעה למניעת הפרשה, שימוש בכוח נגד הסגת גבול, החזרת גזלה ושמירת תרופות. יש מקום לציין כי החוק אינו מקל ראש עם היחס אל מפרי חוקי מקרקעין וזאת בעיקר בשל המשמעות הגדולה של היקפים מסדר גודל כזה. במילים אחרות, עסקאות מקרקעין אינן דומות לעסקאות מכר אחרות ולכן מומלץ לנהל אותן בליווי חוזה זכרון דברים, הסכמי מכר והמלצות של עורכי דין.


מהי בעלות משותפת על פי החוק?

פרק ד' של חוק המקרקעין בוחן את הנושא של בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת. זהו פרק אשר אינו רלוונטי עבור חלק גדול מרוכשי או קוני הדירות הפרטיות, לעומת פרק ה' שעוסק בבעלות משותפת או פרק ו' שבודק כיצד יש להתנהל כלפי בתים משותפים. הגדרות החוק ממשיכות עם תחולת דיני מקרקעין ובעלות נפרדת בדירות, כמו גם חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירות. פרק ז' של חוק המקרקעין דן בזכויות מקרקעי הזולת, ופרק ח' מגדיר מקרקעי ציבור ומקרקעי יעוד.


דיני רישום ומרשם

פרק ט' של חוק המקרקעין הוא המורכב והמשמעותי ביותר עבור הציבור הרחב. על אף המחויבות של רוכשי דירות או בעלי נכסים אל שאר הפרקים, הפרק הנ"ל עוסק במרשם. זהו פרק החושף את ההתייחסות של החוק אל לשכת הרישום, הרשמים, המפקחים והממונה על מרשם מקרקעין. כידוע, עסקאות מקרקעין אשר אינן נרשמות כהלכה לא יכולות להיחשב חוקיות. יתרה על כך, הליך הרישום הנו קריטי עבור מימוש זכויות וקבלת הטבות. עוד בפירוק המרשם ניתן למצוא הגדרות של הערות אזהרה, זכות לרישום ראשון, זכות לחידוש רישום ועוד. זהו פרק המהווה דוגמא מאלפת למורכבות של נושא המקרקעין ולנוכחות המשמעותית של אנשי מקצוע מהסוג של עורכי דין.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...