תפקידה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין

בשנת 2005 החליטה ממשלת ישראל על הקמת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין. מחלקה זו פועלת תחת מחלקת האשכול הפלילי בלשכה הראשית של פרקליטות המדינה. המחלקה משמשת בתור פרקליטות ארצית ותפקידה הוא בין היתר לטפל באופן ישיר ועקיף בתיקים הפליליים בתחום התכנון והבנייה. עוד עוסקת המחלקה בתיקים נבחרים שעניינים עבירות סביבתיות.

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין הוקמה כחלק משדרוג מערכת האכיפה והגברת המאבק בתופעות הבלתי חוקיות וההשתלטות על מקרקעי ציבור. המחלקה מנוהלת על ידי עורך דין בעל סמכויות של פרקליט מחוז ומעסיקה 7 פרקליטים.


ניהול תביעות וחקירות בתחום התכנון והבנייה

בתחילת דרכה שימשה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בעיקר גוף מטה. בשנת 2009 הוחלט להעביר למחלקה את מערך התביעה של המדינה, אשר פעל עד לאותה עת במסגרת משרד הפנים. התביעה מנהלת הליכים בבתי משפט, בעיקר בתיקים שחקירתם נעשתה על ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים.

יש להדגיש את החשיבות של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין עבור הציבור הרחב, ולא רק עבור הרשויות השונות. המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין יכולה להחזיר לציבור שטחים רבים אשר נגזלו שלא כחוק. דיני המקרקעין בישראל מסובכים ומורכבים מהיבטים שונים. המחלקה מחזיקה בידה את הסמכות הדרושה על מנת להפסיק את הפעילות הלא חוקית מוקדם ותוך מניעת נזקים בלתי הפיכים.


אופן פעילות המחלקה

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין פועלת בצורה פשוטה. היא מגבשת את מדיניות התביעה בתחום התכנון והבנייה ולאחר מכן מוציאה הנחיות. פרקליטי המחלקה מאשרים את הגשת כתבי האישום והסדרי טיעון, חזרות מאישומים, מחיקת נאשמים ועוד. המחלקה מקיימת מדי שנה קורס הכשרה בסיסי בעל 10 מפגשים אשר ההשתתפות בו היא תנאי למתן הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

במסגרת עבודת המחלקה נשמר שיתוף פעולה פורה עם משרד הפנים ומערכת המפעמים. שיתוף פעולה זה מאפשר פיתוח וגיבוש של תפיסה מקצועית כוללת, שעוברת הלאה אל יחידות הפיקוח והכשרת מפקחים. עוד עובדת המחלקה מול מנהל התכנון במשרד הפנים, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ומפעם השפלה, במטרה לבנות מתווה כללי לגיבוש מדיניות אכיפה לוועדות המקומיות. המתווה מיועד לסייע למערכות האכיפה של הוועדות המקומיות בקביעת מדיניות. במילים אחרות, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין וגורמים נוספים פועלים למתן סמכויות רחבות עבור הועדות אשר פעילות בשטח. סמכויות אלו יכולות לעזור באכיפת דיני המקרקעין עבור בעלי נכסים, קונים, משקיעים, קבלנים ועוד.


סמכות המנהל וליווי חקירות משטרה

החל משנת 2013 מנהלת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין תיקים בעלי מורכבות או חשיבות מיוחדות. תיקים אלו נכללים תחת ההגדרה של תחום התכנון והבנייה, אולם לעיתים עולות בהן דילמות רחבות היקף. בין היתר ניתן למצוא תיקים שעניינם תופעות רוחביות של עבריינות בתחום התכנון, הבנייה והרישוי. תופעות אלו משפיעות על כל אדם שרוצה להיות מעורב ברכישה או מכירה של נכסי מקרקעין בישראל. המחלקה נפגשת בתיקים שעניינם שחיתות של העוסקים בתחום התכנון והבנייה, מסייעת בתיקי עוון ופשע ומשמשת מלווה מקצועית של חקירות משטרה בעבירות שונות המתבצעות על רקע התחום האמור.

מנהל המחלקה מחזיק כיום בסמכות הדרושה על מנת לדון ולהחליט בבקשות לעיכובי הליכים בתיקי תכנון ובנייה. לסיכום, המחלקה היא ציון דרך חשוב באופן בו משרד המשפטים והלשכה הראשית של פרקליטות המדינה בוחרים להתמודד עם דיני מקרקעין. אזרחים המעוניינים לקבל מידע נוסף על דינים אלו או לבצע עסקאות מקרקעין צריכים להתייעץ עם עורכי דין, ולודא כי הם מבצעים את התהליך בצורה נכונה וחוקית.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...