בדיקת שעבוד על נכס מקרקעין

כל רכישה של נכס מקרקעין חייבת להיות מלווה בבדיקת שעבודים. בדיקה זו רלוונטית לגבי רכישת מגרש, דירה, מבנה מסחרי ועוד והיא נועדה על מנת לבחון שעבודים החלים על הנכס לטובת צד שלישי. ברוב המקרים שעבוד על נכס נרשם לטובת בנק או מעקל, אך יש מקרים בהם המשעבד יכול להיות אדם פרטי.

מבחינת מי שמבצע עסקאות מקרקעין, שעבוד פוגע בערך הנכס. שעבוד מקנה לבעליו את הזכות לגבות את חובו באמצעות מימוש הנכס. במילים אחרות, הנושה יכול למכור את הנכס במסגרת הליכי הוצאה לפועל. האחריות על בדיקת השעבוד חלה על הקונה של הנכס. למרות שהחוק אינו מתיר לאדם למכור נכס מבלי לחשוף שעבודים או פרטים מלאים על ערך הנכס, יש לא מעט מקרים בהם מצב מן הסוג הזה יוצא אל הפועל.


התייעצות עם עורך דין ופנייה אל לשכת הרישום

הדך היחידה לבדוק שעבוד על נכס מקרקעין בצורה נכונה היא להתייעץ עם עורך דין. אפשר לרכוש נכס שחל עליו שעבוד לאחר שמסירים את השעבוד, זאת על מנת שהרוכש לא יהיה בסיכון. שעבוד הנרשם כדין לפני מכירת הנכס קודם ועדיף על זכויות הרכש. השעבוד אינו מתבטל בשל רכישתו של הנכס או העברת הבעלות עליו.

למעשה, זכויות הרוכש בנכס כפופות לחלוטין לשעבוד ולתנאים שלו. כל עוד מדובר על נכס מקרקעין הרשום בלשכת הרישום (טאבו), בעל השעבוד חייב לרשום את זכותו בלשכת הרישום. המשמעות היא שכל אחד יכול להוציא נסח רישום ולבדוק את מצבו של הנכס. בצורה כזו ניתן לא רק לדעת מראש האם הנכס נמצא תחת שעבוד, אלא גם לוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות המחייבים.


מה עושים כשאין רישום?

יש מקרים בהם לא קיים רישום בטאבו. מצבים אלו מסבכים את בדיקת השעבוד ודורשים מנגנון פיקוח אחר. מרבית נכסי המקרקעין בארץ, לרבות נכסים הרשומים במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת, הם נטולי רישום בטאבו. החוק מחייב את בעל השעבוד לרשום את השעבוד אצל רשם המשכונות. מי שבוחר לרכוש נכס מקרקעין שאינו רשום בטאבו יכול לבצע בדיקה ברשם המשכונות. בדיקה זו אינה מחליפה בדיקות נוספות מול מינהל מקרקעי ישראל או חברות משכנות, אלא מצטרפת אליהן.
את הבדיקה יש לבצע על פי מספרי תעודות זהות של בעלי הזכויות במקרקעין. אפשר לעשות אותה בכל אחת מלשכות רשם המשכונות בארץ. מבקש הבדיקה מקבל פירוט של השעבודים הקיימים, אם יש כאלו, על כל בעלי הזכויות בנכס. עוד כדאי לציין כי הבדיקה יכולה להתבצע באופן עצמאי אך מומלץ לערב בה עורך דין. בצורה כזו ניתן לקצר את התהליך ולהבטיח רישום ראוי של השעבוד בזכרון הדברים, הסכם המכר או חוזה הרכישה עצמו.


השקעה גדולה מחייבת בדיקות ארוכות

רכישת נכס עם שעבוד יכולה להביא לעוגמת נפש רבה. השקעה בנכס היא אחת ההוצאות המשמעותיות, הגדולות והחשובות ביותר אותה אדם מבצע במהלך חייו. השעבוד מגביל את הזכות של האדם על הנכס ומונע ממנו את מימוש הפוטנציאל שלו. יש לבדוק היטב את השעבוד על נכסים שונים, להתייעץ עם עורך דין ולוודא מה עומד מאחורי הצעות מחיר נמוכות באופן חשוד. החוק אינו מקל ראש עם נכסים הנמכרים תחת שעבוד ומקשה על מוכרים אשר אינם חושפים את המידע הזה, אך התופעה קיימת במימדים מדאיגים.

לסיכום, יש להקצות זמן, כסף ומשאבים ולבדוק שעבודים על נכסי מקרקעין גם אם יש וגם אם אין רישום בטאבו.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...