מדריך עבור נושה המעוניין לנצל את זכויותיו מול הליך פשיטת רגל

כל נושה המחזיק בפסק דין חלוט נגד חייב על חובה גבוה מ-82,441 ש"ח רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס כנגד ולהכרזת פשיטת רגל נגד החייב. יחד עם זאת, בית משפט רשאי לאשר בקשת פשיטת רגל של נושה גם בשל חוב נמוך יותר וזאת בכפוף לנימוקים מיוחדים שיירשמו מולו. ברוב המקרים, הליכים הננקטים על ידי הנושא נפתחים בבקשה להמציא לחייב התראה.

בהתראה זו החייב נדרש לשלם את חובו, להבטיחו או להתפשר עליו בצורה אשר תניח את דעתו של בית המשפט. את הבקשה מצד הנושא להוצאת התראה מול החייב יש להגיש בשני העתקים. אל הבקשה נדרש הנושה לצרף עותק של ההתראה, והעתק פסק הדין החלוט לתשלום החוב. על הנושא להמציא את ההתראה כאשר היא חתומה בידי בית המשפט תוך חודש ימים מרגע האישור. במידה והחייב לא פרע את חובו תוך פרק הזמן הנקוב בהתראה ולא הגיש התנגדות, בית המשפט רואה בו פושט רגל. במקרה כזה רשאי הנושה להגיש בקשה להוציא צו כינוס נגד החייב ולהכריז עליו כפושט רגל מוצהר.


מתי ניתן להגיש בקשה למתן צו כינוס?

יש מספר תנאים אשר בגינם רשאי נושה להגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזה על חייב כפושט רגל. ראשית, אמור להתקיים "מעשה פשיטת רגל" כפי שמצוין בחוק. שנית, על המעשה האמור להתרחש תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה. שלישית, הסכום המופיע בבקשה חייב להיות סכום קצוב בכסף שיש לשלמו מיד או בזמן עתיד קבוע. לבסוף, מקום מושבו של החייב הוא בישראל, או לחילופין הוא גר כרגיל בישראל כשנה לפני הגשת הבקשה.

אם התנאים הללו מתקיימים רשאי הנושה להמשיך ולהגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל. עליו להגיש העתק של הבקשה למשרדי הכונס הרשמי, לשלם אגרה על סך 2,692 ש"ח ולקבל אישור פתיחת תיק. את האישור הזה הוא רשאי להציג בהמשך בפני בית המשפט. יחד עם זאת, יש לציין כי אישור הכונס הרשמי בדבר פתיחת התיק ותשלום הפיקדון הוא תנאי מחייב לקבלת בקשת הנושה על ידי בית המשפט. רק לאחר ביצוע השלבים הללו יקבע בית המשפט דיו בבקשת הנושה.


מהו מעשה פשיטת רגל?

מלבד חייב אשר לא פורע את חובו בפרק הזמן שנקבע בהתראה, יש עוד מספר מעשים של חייב שבגינם ניתן להגיש בקשת נושה למתן צו כינוס. המעשה הראשון הוא חייב שנותן או מעביר נכס מנכסיו במרמה. המעשה השני הוא חייב המעביר נכס או משעבדו בנסיבות שיש בהן העדפת מרמה של נושים. המעשה השלישי בא לידי ביטוי במעשים שבוצעו בכוונה להתחמק מנושים או לדחותם, כגון יציאה מהארץ, עזיבת בית המגורים או התחמקות. גם עיקול נכס של החייב ומכירתו בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט מהווה מעשה בגינו ניתן להגיש בקשת נושה למתן צו כינוס. לבסוף, יש לציין כי כל הודעה על ידי החייב על כך שאינו יכול לשלם את חובותיו והודעת חייב לנושה על הפסקת תשלום חובו יכולים להביא להליך דומה.

לסיכום, נושה הנדרש לפעול מול פושט רגל עשוי למצוא את עצמו במצב מאוד מורכב. על מנת להימנע מעוגמת נפש ולהבטיח טיפול משפטי מקצועי, מהיר ויעיל כדאי לפנות אל עורך דין. לא מומלץ להגיש את הבקשות לבית המשפט באופן עצמאי. עורך דין מכיר היטב את פרטי החוק ויכול לחסוך המון זמן ומאמץ עבור נושה. 


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...