פרעון חובות וסיום הליכים עבור פושט רגל

דיני פשיטת רגל מפרטים כיצד צריך לנהוג אדם אשר אינו יכול לשלם את חובותיו. פרעון החובות של אדם כזה חייב להיעשות על פי דין ואינו נתון לשיקול דעתו של החייב או הנושים. בשלב הראשון נפרעים החובות של הנושה המובטח. נושה כזה מוגדר בתור מי שבידו שעבוד על נכס של החייב, או עכבון על נכסי החייב או על חלק מהם. בשלב השני של סדר הקדימויות מסולקים חובות בדין קדימה. המשמעות היא שזכאים מקבלים את כספם לפני הנושים הרגילים. בקבוצת הנושים קיימת היררכיה פנימית המחולקת בסדר יורד לפי שכר עבודה ופיצויי פיטורין, מס הכנסה וניכויים וחובות מגבילים בקדימותם כמו תשלומי חובה. עם זאת, בית המשפט רשאי מטעמים מיוחדים שלא לתת עדיפות לחלק מהחובות או לכולם. רק לאחר פירעון חובות הנושים המובטחים והנושים בדין קדימה, נפרעים חובותיהם של הנושים הרגילים.

סיום ההליך של פשיטת רגל יכול להתבצע במספר דרכים. הדרך הראשונה היא ביטול של ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב. כאשר מדובר בבקשת נושה, ההליך עשוי להסתיים בהיעדר תועלת מוכחת עבור הנושים. עוד ניתן לסיים את ההליך עם ביצועה של הצעת ההסדר מטעם החייב אשר אושרה על ידי בית המשפט. הדרך השלישית היא מתן הפטר לחייב וזאת כתוצאה מבקשתו או מבקשת הכונס הרשמי. ההפטר נוגע לכל החובות ברי התביעה בפשיטת רגל. צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה, למעט חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה, חוב המגיע למדינה בשל קנס, חוב או חבות שנוצרו במרמה וחבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתביעת מזונות. כל החובות הללו אינם מכוסים בצו הפטר ופושט רגל נדרש להתמודד איתם באמצעות תשלום.


מה יכולה להיחשב עבירה פלילית של חייב או נושה?

מעשיהם של חייב, נושה או צדדים נוספים במהלך פשיטת רגל יכולים להיות בגדר עבירה פלילית. מי שנדרש למסור מידע אך מוסר ביודעין מידע חלקי או כוזב, דינו מאסר של שנה. חייב שלא מגלה את כל נכסיו לכונס הנכסים או חוקר מיוחד דינו מאסר של ארבע שנים. חייב שלא מוסר את כל נכסיו לנאמן גם הוא דינו מאסר לארבע שנים, כמו גם חייב שהבריח את נכסיו 12 חודשים לפני שהוגשה בקשה על הכרזתו כפושט רגל. מי שנמנע מניהול פנקסי חשבונות, או ביצע השקעות מסוכנות והימורים מואשם בעבירה. פושט רגל שהשיג אשראי במרמה או מי שעשה עסקים מבלי להודיע שהוא הוכרז כפושט רגל דינו שנה מאסר. לבסוף, מי שניתן כנגדו צו כינוס אך הוא עזב את ישראל ולקח עמו נכסים דינו מאסר של שלוש שנים.

ישנן עבירות פליליות נוספות המלוות חייבים ונושים וכדאי להתייחס אליהן בזהירות הנדרשת. התייעצות עם עורך דין מוקדם ככל האפשר עשויה למנוע הסתבכות מן הסוג הזה, גם היא נעשית מתום לב וללא כוונת זדון.

לסיכום, הליכי פשיטת רגל בישראל מחולקים לארבעה שלבים עיקריים. בשלב הראשון מוגשת בקשה מצד החייב או הנושים, לצורך מימוש החובות או קבלת הפטר. בשלב השני מכריז בית המשפט על צו כינוס וממנה נאמן. רק לאחר מכן מוכרזת פשיטת רגל אשר מסתיימת כאמור באחד מהמקרים המופיעים לעיל. כל התיקים בנושא מתנהלים בבית המשפט המחוזי ובשנים האחרונות עולה מספר המבקשים להכיר בהם כפושטי רגל. מי שעושה זאת בליווי עורך דין יכול ליהנות מיתרונות רבים ולממש את כל הזכויות העומדות לרשותו בחוק.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...