שלבים בביצוע ומימוש של תמ"א 38

התפקיד של תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה הוא לטפל בסיכונים הצפויים כתוצאה מרעידות אדמה. יחד עם זאת, תמ"א 38 היא תכנית מורכבת המחייבת עמידה בקריטריונים ומימוש של מספר שלבים מובחנים. ראשית, לא כל מבנה קיים יכול ליהנות מההטבות והתמריצים של התכנית. רק מבנים אשר היתר לבנייתם הוצא לפני תאריך 1 בינואר 1980 זכאים להיכלל בתוך התכנית. שנית, בעלי הדירות זקוקים לאישורים ולחוות דעת על מנת להוציא לפועל את עבודות הפיתוח של הקבלן, או כל יזם אחר מטעמם. תכנית המתאר הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אולם צוות גדול של מתכננים ויועצים מלווה אותה בכל שלב. לבסוף, כדאי להזכיר את חשיבות מעורבותו של עורך הדין אשר יכול לעזור הן לדיירים והן לקבלנים המעורבים בתכניות.


החשיבות של בדיקת מהנדס

השלב הראשון במימוש תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה הוא בדיקת מהנדס. על מהנדס קונסטרוקציה מוסמך ובעל תעודה רלוונטית להגיע אל הבניין, לבדוק אותו ולהמליץ על שיטות חיזוק. יש עשרות שיטות שונות לחיזוק אך מעטות מהן מתאימות לבניינים ולסיכון בפני רעידות אדמה הקיים בישראל. בסיום שלב הבדיקה יש לברר האם המבנה זקוק לחיזוק, ואם אינו עומד בהנחיות של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לא ניתן לבצע בו תמ"א.


כתיבת חוות דעת

השלב השני של התכנית הוא כתיבת חוות דעת על ידי אותו מהנדס קונסטרוקציה, או כל איש מקצוע אחר שהחליף אותו וביצע את הבדיקה הדרושה. חוות הדעת היא למעשה שלב מקדים לבדיקה ומטרתה לבחון את נושא זכויות הבנייה הנוספות. על האדריכל או המהנדס למצוא פתרונות אפשרויות למימוש זכויות הבנייה השונות כגון הרחבת דירות, הוספת יחידות, הוספת מעלית וכו'. עוד יש לכתוב חוות דעת משפטית שתבחן האם יש מניעה כלשהי ליישום תמ"א 38.


מה כוללת הערכת עלויות?

השלב השלישי של מימוש התמ"א חשוב מאוד ובא לידי ביטוי בהערכת עלויות. בסופו של דבר, תמ"א אמורה להיות תכנית משתלמת ובטוחה עבור כל הצדדים. בעת הערכת עלויות יש לבחון את כל ההיבטים של הפרויקט. מלבד היצע, ביקוש ומחירי נכסים באיזור, על הערכת העלויות לכלול מיסים, אגרות והיטלים מטעם המועצות והרשות המוניציפיאלית בתחומה מתנהל הפרויקט.


תכנון נכון של התמ"א

השלב הרביעי של תמ"א 38 הוא כמובן התכנון. יש להכין תכניות מפורטות על ידי אדריכל ומהנדס, להביאם לאישור מול כל הגורמים ולהוסיף בקשות להיתר אל הרשות המקומית. רק באמצעות תכניות אלו ניתן לאשר את תוספות הבנייה ולהוציא לפועל את פרויקט הבנייה. ראוי לציין כי בשלב הזה מתעכבים בדרך כלל פרויקטים רבים של תמ"א 38, וזאת בשל סבבי אישורים חוזרים ונשנים. כל שינוי בתכנית המקורית, בחוות הדעת או בעלויות מחייבים תכנון מחדש של נושא הבנייה. הדיירים הם חלק בלתי נפרד משלב התכנון והם גם זכאים להגיש התנגדויות מנוגדות בליווי עורך דין.


אופן הביצוע של תכנית המתאר

השלב האחרון של מימוש תמ"א 38 הוא הביצוע. זהו השלב בו העבודות מתקיימות בפועל, לאחר איתור והתקשרות מול מבצע מנוסה ומיומן. השלב הזה כולל את הפיקוח והניהול של הפרויקט עד סיומו. ניתן לנהל את הפרויקט על ידי מימוש באופן עצמאי, מימוש על ידי קבלן או מימוש על ידי חברה פרטית. גם בשלב הזה עשויות להיווצר בעיות והתלבטויות, הנובעות כתוצאה מניגוד אינטרסים בין גורמים שונים ולכן כדאי לערוך הסכמים מסודרים בעזרת עורך דין.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...