המדריך עבור זכויות בן ממשיך והחוזה המשולש

בן ממשיך הוא בן אחד בלבד או נכד אחד המחזיק בנחלה מסוימת בעצמו, מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מירושה, במשק חקלאי כפי שהוא מוגדר בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג – 1973. עוד מציינת ההגדרה הבסיסית של בן ממשיך כי הוא הבן שבונה את ביתו בחלקה ליד בית הוריו. לחילופין, בן ממשיך הוא זה שמעבד את המשק יחד עם הוריו ולכן לאחר פטירתם הוא יהיה בעל הנחלה במקומם. על אף שנדמה כי מדובר על הגדרה בסיסית ופשוטה, בפועל מתעוררות לא מעט סוגיות סביב הנושא של בן ממשיך.


מינוי יותר מילד אחד

השאלה העיקרית לגבי זכויותיו ומעמדו המשפטי של בן ממשיך היא האם ניתן למנות יותר מילד אחד. התשובה פשוטה ונגזרת מתוך האינטרס של מנהל מקרקעי ישראל לשמר את היחידה החקלאית כיחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה או פיצול. במילים אחרות, מנהל מקרקעי ישראל רוצה לשמר את ייעודו המקורי של המשק החקלאי וזאת על אף לא מעט שינויים במבנה הקיבוצים והנחלות בישראל. המדיניות הרווחת היא אם כן למנוע את פיצולו של המשק. מבחינת בן ממשיך, המשמעות היא שהמשק מועבר לבן אחד ובן או בת זוגו. הוא הבן הממשיך ולא ניתן למנות יותר מילד אחד.


מהו החוזה המשולש?

עוד סוגיה חשובה אשר אליה כדאי להתייחס בהקשר של בן ממשיך מגדירה מהו החוזה המשולש. זהו הסכם שמטרתו להסדיר ברוב המושבים בארץ את מערכת היחסים בין חבר המושב, מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית. החוזה מגדיר את מצב הזכויות הנהוג במשקים ומביא לידי ביטוי את החובות המוטלות על כל אחד מן הצדדים. בין היתר ועל פי המופיע בתקנות החוזה המשולש, מנהל מקרקעי ישראל מהווה את הבעלים החוקיים של המשקים החקלאיים. לעומת זאת, הסוכנות היהודית משמשת בתור גוף אשר שוכר את המשקים החקלאיים ממנהל מקרקעי ישראל ולכן הוא נקרא "הגוף המיישב". בכל הנוגע אל המושב או האגודה, מדובר על הגוף אשר מעביר את הזכויות במשקים החקלאיים אל חברי האגודה.


החוזה המשולש מול החוזה הדו צדדי

לא ניתן להעביר זכויות, לרכוש שטחים חקלאיים או לשנות בעלות וזכויות חכירה ללא ביטוי בחוזה המשולש. החוזה המשולש מחייב את שלושת הצדדים במידה רבה ולכן כדאי להכיר אותו מראש. מי שאינו בקיא בסעיפים משפטיים מוזמן ליצור קשר עם עורך דין, אך כדאי לבדוק כי אותו עורך דין מנוסה בהתנהלות מול מנהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית וכמובן המושב או האגודה הרלוונטיים. מלבד החוזה המשולש, ישנו הסכם דו צדדי שהוא למעשה חוזה תלת שנתי הנחתם ישירות בין מנהל מקרקעי ישראל לבין האגודה. כל חוזה מגדיר בצורה שונה מהו דרך מינויו של בן ממשיך. יש חשיבות אדירה לסוג החוזה החל על המשק – חוזה משולש או הסכם דו צדדי. החוזה החל על המשק מסדיר את מערכת היחסים של כל חברי האגודה ואת היכולת שלהם למנות ולהוסיף בן ממשיך. בנוסף, החוזה מסדיר את היכולת של חברי האגודה להוריש את המשק לאדם אחר.


מינוי בן ממשיך

הורי בן ממשיך המעוניינים למנות אותו כבעל המשק צריכים להגיש בקשה לאגודה, אל הסוכנות היהודית ואל מנהל מקרקעי ישראל. יחד עם זאת וכפי שצוין קודם, זכויותיו של הבן הממשיך במנהל מקרקעי ישראל נכנסות לתוקף ומתאפשרות רק לאחר פטירת ההורים. טרם פטירת ההורים לבן יש רק זכויות המוענקות לו על ידי הוריו והן לא זכויות קנייניות.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...