מינוי בן ממשיך והבדל בין הזכויות

בן ממשיך הוא הבן שבונה את ביתו ליד הוריו, מעבד איתם את המשק וצפוי לקבל מהם את הזכויות לאחר פטירתם. על מנת למנות בן ממשיך יש צורך בהגשת בקשה לאגודה או למשק אליו משתייכים ההורים. את הבקשה חייבים ההורים לשלוח גם אל הסוכנות היהודית שהיא הגורם המיישב ואל מנהל מקרקעי ישראל המחזיק בבעלות על הקרקע. על ההורים לציין את פרטיו של הבן הממשיך ולקחת בחשבון כי לא ניתן למנות יותר מבן אחד. בכל מקרה, רישום זכויותיו של הבן הממשיך במנהל מקרקעי ישראל כבעלים של המשק מתאפשר רק לאחר פטירת הוריו. יש הרבה בעלי זכויות והורים אשר אינם מודעים לכך ולכן מבצעים טעויות משפטיות ונזקים בלתי הפיכים.


מה המשמעות של זכויות קנייניות על המשק?

הזכויות הקנייניות של בן ממשיך מוסדרות סופית לאחר פטירת הוריו. מבחינה מעשית, גם אם ההורים החליטו להעניק לבן זכויות ולהעביר אליו את הבעלות, הזכויות הן לא קנייניות על פי הרישומים במנהל מקרקעי ישראל. אותו בן ממשיך לא יכול למכור את המשק או לבצע בו שינויים הדורשים בעלות קניינית. זהו הבדל משמעותי בין זכויותיו של בן ממשיך העומד בתנאים לבין בן ממשיך שהוריו נפטרו. מצד שני, בן ממשיך אשר קיבל את המינוי יכול למנוע מהוריו למכור את המשק ללא הסכמתו או לדרוש פיצוי הולם. על פי תקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג – 1973, בן ממשיך טרם פטירת הוריו מקבל לידיו זכויות מסוימות אך הוא עדיין מוגבל בבעלות שלו.


המעורבות של מנהל מקרקעי ישראל

הדרך היחידה להעביר את הזכויות במשק לבן עוד בחיי ההורים היא בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מנהל מקרקעי ישראל. באופן כללי, מנהל מקרקעי ישראל הוא פקטור חשוב מאוד בהתנהלות ובזכויות אותן צובר בן ממשיך. מנהל מקרקעי ישראל מהווה את הבעלים של המשקים החקלאיים ולכן הוא מעורב גם בחוזה המשולש וגם בהסכם הדו-צדדי. ההבדלים בין ההסכמים היא המעורבות של הסוכנות היהודית: בעוד החוזה המשולש נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה או המושב המעבירים את הזכויות, הסכם דו צדדי נכרת רק בין מנהל מקרקעי ישראל לבין האגודה.


ביטול זכויותיו של בן ממשיך

עד לפטירת ההורים המינוי של בן ממשיך נשאר בגדר התחייבות לתת מתנה. התחייבות זו מחייבת מן הסתם מסמך בכתב לפני פטירת ההורים, כאשר במקרים מסוימים הורי הבן הממשיך יכולים  לחזור בהם ולבטל לחלוטין את המינוי. ביטול זכויותיו של בן ממשיך אינו חלק מהליך מורכב וניתן לבצע אותו בקלות יחסית בעזרת מעורבות של עורך דין. הסיבות לביטול זכויותיו של בן ממשיך רבות ויכולות לנבוע מתוך שיקולים מעשיים, משפחתיים, רגשיים ועוד. בן ממשיך מקבל לידיו לא מעט זכויות ולכן ההורים רשאים להפעיל את כל מערכת השיקולים העומדת לרשותם טרם המינוי המיועד.


אישור בן ממשיך

החוזה המשולש קובע כי חבר מושב רשאי להעביר את זכויותיו כבר-רשות במשק לאחר פטירתו לבן ממשיך. מנגד, החוזה מציין כי על הבן הממשיך להיות מאושר על ידי חברי המושב והסוכנות היהודית. הנהלים והקריטריונים של מנהל מקרקעי ישראל הם אלו שקובעים האם ומתי הבן הממשיך יאושר ויקבל את מלוא זכויותיו. במידה והבן הממשיך נבחר בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם הקריטריונים של מנהל מקרקעי ישראל, על הצדדים לבצע מינוי לפי סעיף 114 לחוק הירושה. כדאי לציין כי במקרה של הסכם דו-צדדי הקריטריונים שונים ותלויים בעיקר במועד החתימה.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...