סוגיית בן ממשיך סביב צוואות וירושות

באופן עקרוני, בן ממשיך הוא בן אותו מינו ההורים בתור בעליו החוקיים של המשק לאחר פטירתם. מדובר בבן אחד בלבד או בנכד אחד, המחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו, או מכוח ירושה. הבן הממשיך אמור לבנות את ביתו בחלקה לבין בית הוריו, לעבוד יחד איתם את המשק ולקבל את הזכויות הקנייניות עליו כאשר ההורים הולכים לעולמם. זכויות הבן הממשיך ניתנות לרישום כדין רק לאחר פטירת ההורים. מינוי של הבן הממשיך היא למעשה בגדר התחייבות למתנה בלבד, עד מועד פטירת ההורים. המשמעות היא שההורים יכולים לחזור בהם ושלאחר הפטירה עשויים להיווצר חילוקי דעות. הסוגיה העיקרית המונחת לפתחו של בית המשפט היא כיצד להתייחס אל זכויותיו של בן ממשיך או יורש על פי צוואה. שני גורמים אלו עשויים לדרוש בעלות על המשק ולכן ההכרעה היא לא חד משמעית.


רישום ואישור

מינוי בן ממשיך חייב להיעשות בדרכים הקבועות במסגרת תקנות אגודות שיתופיות. על המינוי להיות מאושר על ידי המוסדות המיישבים, האגודה, הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. תפקידו של הליך רישום ואישור זה הוא להסדיר את העברת הבעלות על המשק. מבחינת מנהל מקרקעי ישראל, המטרה היא לשמר את היחידה החקלאית כיחידה שלמה שאינה ניתנת לפיצול ולכן אי אפשר גם למנות יותר מילד אחד בתור בן ממשיך. הורים שהם בעלי זכות בר רשות במשק יכולים להעביר את הזכויות אל אחד הילדים ולהגדיר אותו בתור בן ממשיך, אולם עליהם לוודא את אופן הרישום הרצוי. התייעצות עם עורך דין יכולה למנוע עוגמת נפש ולהבטיח שההורים יקבלו את מה שרצו גם לאחר פטירתם.


מינוי בן ממשיך

הורים אשר עורכים צוואה ללא מעורבות עורך דין עשויים מתוך חוסר הבנה להעביר את כל הרכוש, כולל המשק, אל בני משפחה או אחרים שאינם עונים להגדרה של בן ממשיך. לאחר שההורים נפטרים קשה מאוד לנהל את התביעה מול בית המשפט לענייני משפחה או לסלק את ידו של הבן הממשיך מהזכויות הקנייניות על המשק. יש לציין כי מינוי בן ממשיך מחייב התייחסות אל ההבדלים בין סוגי המינוי, טיבו של המינוי והתוקף שלו. בפעמים רבות המינוי נעשה על ידי צדדים שונים ולא בהתאם להוראות ההסכם החל באגודה. מינוי כזה עשוי להביא להטעייה של המתיישבים, של בני המשפחה ושל כל הגורמים המעורבים. הורים רבים פועלים למינוי של בן ממשיך במשק כפי שנדרש אך אינם עומדים בשאר ההגבלות המוטלות על הנושא. במקרה כזה המינוי אינו בעל תוקף משפטי ולכן בן ממשיך אינו מקבל לידיו את הזכויות המגיעות לו.


הגבלות תקנות האגודות השיתופיות

הדבר החשוב ביותר אותו צריך לזכור לגבי סוגיית בן ממשיך, צוואות וירושות קשור אל הסוכנות היהודית וספרי האגודה. קיים הבדל משמעותי בין מינוי בן ממשיך במסגרת הסוכנות היהודית, שהיא הגורם המיישב את הקרקע, לבין מינוי של בן ממשיך בספרי האגודה או המושב – המייצגים את הגורם המעביר את הזכויות במשקים החקלאיים לחברים. תקנות האגודות השיתופיות רלוונטיות רק ביחס לחברות באגודות השיתופיות. תקנות אלו לא עוסקות במישור העברת הזכות הקניינית במשק. לצורך העברת זכויות מן הסוג הזה נדרש מקור חיצוני נוסף. יתרה על כך, התקנות אינן יוצרות את זכויותיו של הבן הממשיך או את ההעברה של הזכויות מן המתיישב אל הבן הממשיך. יש צורך בשורה ארוכה של מסמכים והסכמים נפרדים על מנת להעניק את הזכויות הללו.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...