טיפים להבטחת הזכויות של בן ממשיך

בן ממשיך המקבל התחייבות מהוריו לרשת נחלה ומשק חקלאי הנמצא בבעלותם צריך לוודא כי הוא עומד בתקנות החוזה המשולש ותקנות האגודות השיתופיות. החוזה המשולש הוא הסכם שמטרתו הסדרת מערכת היחסים בין חבר מושב, מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית. זהו החוזה הרשמי אשר מגדיר את מצב הזכויות הנהוגות במשקים השונים. בנוסף, כדאי להזכיר את ההסכם הדו-צדדי הנחתם באופן תלת שנתי בין מנהל מקרקעי ישראל לבין האגודה. יש הבדל בין מינוי בין ממשיך על פי החוזה המשולש או הדו צדדי ולכן כדאי לערב עורך דין מוקדם ככל האפשר. החוזה החל על המשק מסדיר לא רק את מערכת היחסים של חברי האגודה מול מנהל מקרקעי ישראל או מול המנהל והסוכנות, אלא גם את האופן בו ניתן למנות בן ממשיך לצורך ירושת המשק. כל חוזה מגדיר בצורה שונה מה דרך המינוי הרלוונטית ולכן היא היא חייבת להתבצע בהתאם לסוג החוזה החל על המשק.


חשיבות הבדיקות המקדימות

רוב הסוגיות סביב בן ממשיך במשק מתעוררות במקרים בהם בנים של בעלי נחלות חקלאיות טועים לחשוב כי זכויותיהם מובטחות. טעות זו נובעת מהקשר בין בן ממשיך לבין הפטירה של ההורים, והיא יכולה להביא למצב בו בן ממשיך ממתין לזכויותיו וזאת ללא תוקף משפטי. רוב הבנים הממשיכים או אלו הסבורים כי הם זכאים להטבות של בן ממשיך בונים את נחלתם ליד בית ההורים, עובדים את המשק ומבססים את פרנסתם על הנחלה. רק לאחר פטירת ההורים מתגלה כי הזכויות לגבי עתיד הנחלה אינן מעוגנות במסמכי מנהל מקרקעי ישראל או הסוכנות היהודית. כדאי להזכיר כי מנהל מקרקע ישראל מהווה את הבעלים של המשקים החקלאיים, בעוד הסוכנות היהודית היא גוף השוכר את המשקים החקלאיים ומהווה את הגוף המיישב. הטיפ הטוב ביותר בהקשר הזה הוא לפתור את הסוגיה של "ירושת המשק החקלאי" מבעוד מועד. יש לערב עורך דין מומחה, לבדוק מה אומרות תקנות האגודות השיתופיות ולפעול בהתאם להמלצות.


עצות לעיגון הזכויות

יש שלוש דרכים מרכזיות לעגן את זכויותיו של בן ממשיך לאחר פטירת ההורים. הדרך הראשונה היא מול מנהל מקרקעי ישראל, הדרך השנייה היא באמצעות רישום בסוכנות היהודית והדרך השלישית היא הסדר משפחתי מקיף וברור אשר יכלול גם חוזה משפטי וגם צוואה בנוסח מסוים החתום על ידי ההורים. הטיפ כאן הוא להכיר במורכבות של הגדרת הבן הממשיך, תוך הישענות על פסקי דין שונים של בתי המשפט. רק בדיקה מקיפה של עורך דין יכולה להבטיח לבן ממשיך את זכויותיו בנחלה. פטירת ההורים היא ממילא אירוע טראומתי, אשר יכול להפוך לסיוט מתמשך במידה ולא ברור מי הגורם היורש את המשק החקלאי. סוגיות מן הסוג הזה מגיעות אל בתי המשפט לעיתים קרובות ומאוד כדאי להיערך אליהן.


בן ממשיך מול צוואה

הטיפ האחרון והחשוב ביותר סביב מינוי בן ממשיך הוא להבין כי קיימים הבדלים בין סוגי המינוי. יש לבדוק מה היה המקור של המינוי, מכוח מה מונה הבן הממשיך ואיזה הסכם משבצת קיים במושב. יש הבדלים משמעותיים בין מינויים והבדלים אלו משליכים ישירות על טיב זכויותיו של הבן הממשיך. כאשר נשאלת השאלה מה גובר על מה ומתי מינוי בן ממשיך חזק יותר מצוואה או ירושה, יש לבחון כל מקרה לגופו ולא קיימת דרך להכריע בצורה חד משמעית. הפרמטרים הרלוונטיים הם מועד עריכת הצוואה, מועד עריכת המינוי, התייחסות האגודה אל המינוי ועוד. 


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...