מדריך לפירוק וחיסול חברה מרצון

פירוק מרצון הוא הליך שבסיומו חברה מסיימת את פעילותה ומוכרזת כמחוסלת. בנוסף, החברה חדלה מלהתקיים כישות משפטית. היתרון של הליך פירוק חברה הוא אפשרות להגשת פטור מחובות אגרה שנתיות לרשם החברות. חברה המשלימה את הליך הפירוק ושילמה את חובות האגרה או עמדה בדרישות הפטור לא תדרש עוד בתשלום אגרה שנתית. הפטור עבור אגרה שנתית חל רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו. על מנת להגיש בקשה לפטור מאגרה שנתית יש להגיש תצהיר אי פעילות מקורי, הכולל את חתימת הדירקטור המציין את המועד שממנו והלאה החברה הפסיקה את פעילותה. מעבר לכך, יש לצרף אישור מקורי מאגף מס הכנסה ומאגף מס ערך מוסף ברשות המיסים.


מדוע מומלץ לפנות אל עורך דין?

פירוק חברה הוא הליך מורכב הדורש מיומנות משפטית והגשת טפסים בצורה מסודרת. מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי המומחה לתחום הפירוק, על מנת לנצל את הזכויות והפטורים הקבועים בחוק. תפקידו של עורך הדין הוא לייצג את האינטרס של הלקוח מול בתי המשפט, הנושים והמפרק. עורך הדין מתנהל מול מבקשי תביעות כספיות ומכיר היטב את כל הסעיפים הקטנים אשר מרכיבים התנהלות משפטית של פירוק וחיסול חברה מרצון. שנית, הליך הפירוק כרוך בהוצאות ועלויות שונות. יש להכיר את העלויות הללו מראש ולהיערך לכך. פירוק הוא הליך ארוך אשר עשוי להימשך שנים. על מנהלי החברה להפעיל את מלוא שיקול הדעת ולקבל את ההחלטה הנכונה.


עלויות הליך הפירוק

העלות של פירוק חברה מורכבת מאגרות דואר, תשלומים עבור פרסומים בעיתונות לאחר הגשת בקשת הצו לפירוק ומועדי האסיפות ושכר טרחה עבור בעלי מקצוע כמו עורך דין או רואה חשבון. סוג הפירוק והיקפו משפיע על העלות הסופית. בחברה קטנה העלויות צפויות להיות יחסיות ומצומצמות, בעוד בחברה גדולה הדורשת ניהול משאבים יש לצפות להיקף הוצאות רחב. בכל הנוגע אל סוג ההליך, במקרה של פירוק חברה מרצון אין צורך לשלם אגרה לרשם החברות ולכן העלויות היחידות הן שכר הטרחה של עורך הדין או המפרק. בכל מקרה, עלות פרסום שתי ההודעות ברשומות עומדת על 240 ש"ח, לא כולל משלוחים לרשם החברות ולרשומות.


פירוק כתוצאה מחדלות פרעון

חדלות פרעון יכולה להיות עילה לפירוק חברה. על מנת להתחיל בהליך כזה יש להוכיח את קיום העילה, כאשר ההצדקה היא מטעמים של יעילות כלכלית. הבקשה לפירוק חברה בשל חדלות פרעון אמורה להיות מאושרת בשל הצורך בהסדרת היחסים עם נושי החברה, העובדים וכל מי שזכאי לקבל התחייבות פיננסית. חברה המגיעה למצב של חדלות פרעון יכולה ליהנות מתהליך של פירוק. זהו תהליך אשר ממזער את העלויות הנלוות ולכן מצמצם את קיומם של נזקים נוספים. עורכי דין ממליצים על הליכי פירוק מרצון בעת חדלות פרעון בגלל שהם מונעים ניצול של נכסי החברה למקורות לא רצויים.


תנאים לחדלות פרעון

יש שלושה תנאים אשר בהתקיים אחד מהם ניתן לבקש את פירוקה של חברה בשל חדלות פרעון. הדרישה הראשונה היא הוכחה כי לנושה מגיע סכום של חמישה שקלים וזמן הפרעון הסתיים. דרישה זו באה למנוע מצב של חדלות פרעון עבור נושה מותנה או עתידי. התנאי השני בא לידי ביטוי כאשר החברה לא מקיימת את פסק הדין או צו ההוצאה לפועל אשר ניתנו לטובת הנושה. התנאי השלישי מציין כי נושה רשאי לבקש את פירוקה של החברה אם הציג ראיות מוצקות המעידות על חוסר יכולת פרעון של החברה.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...