ביטול בן ממשיך בהסכמת הצדדים

בדרך זו, נדרשת הסכמתם של שני הצדדים לרצון לחזור בהם מההסכמות אשר נחתמו ביניהם בעת מינוי הבן הממשיך. את מסמכי הביטול, יש להגיש לוועד האגודה ולקבל את אישורו. במושבים מסוימים, שבהם מינוי בן הממשיך כרוך בקבלת אישורה של הסוכנות היהודית, קיים צורך להגיש גם את מסמכי הביטול לאישור הסוכנות.

חשוב לדעת, כי כאשר נערך המינוי לבן הממשיך טרם נישואיו, והביטול מבוצע לאחר שנישא, גם לבן או לבת הזוג יש זכויות בנחלה, מכוח חזקת השיתוף.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או