ביטול בן ממשיך

הפרת ההתחייבויות שאותן הזכרנו קודם מצד בן ממשיך, עלולה להוות עילה לביטול מינוי בן ממשיך. אולם, ישנן לא מעט נסיבות נוספות בהן עלול להתרחש ביטול בן ממשיך, כדוגמת קרע משפחתי שחל בין הבן הממשיך להוריו, נסיבות חיים משתנות וכן הלאה.

בשל נוסח ההסכמים, במרבית המקרים, המדובר במינוי בלתי הדיר, אשר קשה מאד לבטלו. במקרים של רצון לחזור מן ההסכם ולבטלו, תעמודנה בפני הצדדים הנוגעים בדבר שתי דרכים עיקריות:

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או