ביטול מינוי בן ממשיך באמצעות בית משפט

במקרים שבהם כל ניסיון להשיג ביטול מינוי בן ממשיך בהסכמה נכשל, הדרך שנותרה היא פניה לערכאות השיפוטיות בבקשה לביטולו של המינוי. בחלק מהמקרים, בתי המשפט רואים במינוי בן ממשיך התחייבות למתן מתנה עתידית, ולכן, הם ידונו בביטולו בהתאם לחוק המתנה, תשכ"ח-1968 – (על פי פס"ד ע"א 2836/90 בצר נ' צילוביץ פד"י מ"ו – "כל עוד לא הושלמה המתנה עסקינן בהתחייבות ליתן מתנה בלבד"), ולפיכך, אף ביטול ההתחייבות יעשה על פי חוק המתנה. במקרים בהם הושלמה המתנה, ביטול המינוי יידון עפ"י דיני החוזים הכלליים.

מתכננים למנות בן ממשיך? חושבים לבטל מינוי כזה?

משרד עורך הדין יריב ואקנין עומד לרשותכם בכך.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או