ביטול צוואה

בדיוק כפי שכל אדם רשאי לכתוב צוואה, הוא אף רשאי לבטלה, בלא קשר לנסיבות שגורמות לו לכך (נרחיב על כך מעט יותר בהמשך). חשוב לדעת, כי את ביטלה של הצוואה יכול לבצע אך ורק האדם שכתב אותה (המצווה, המוריש), והוא יכול לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

להשמיד את הצוואה הקיימת – השמדה פיזית של הצוואה בדרך של גריסה, שריפה או כל דרך אחרת שלא תותיר ספק בלב הרואים כי המצווה התכוון להשמיד את המסמך.

מסירת הודעה על ביטול הצוואה – כידוע, קיימות מספר דרכים לערוך צוואה – לכתוב אותה בכתב יד, להצהיר בפני עדים, לערוך צוואה בפני הרשויות (ל"רשויות" – במקרה זה, נחשבים שופטים, רשמים, חברים בבית הדין הדתי והרשם לענייני ירושה) ולצוות בע"פ בפני שני עדים. מסירת הודעה על ביטול צוואה עשויה להיעשות בכל אחת מהדרכים הללו, והודעת הביטול אינה צריכה להיעשות בדרך שבה נערכה הצוואה. כלומר, אדם שערך את הצוואה בכתב ידו, בהחלט יכול לבטל אותה בע"פ, בעת שהוא חולה אנוש או גוסס.

עריכת צוואה חדשה – עריכת צוואה חדשה מבטלת את תוקפה החוקי של צוואה קיימת / קודמת. יחד עם זאת, חשוב לוודא, כי יהיה ברור שהמדובר על צוואה חדשה יותר, למשל, תוך הקפדה על ציון תאריך או, אפילו, אזכור ביטול תוקפה של צוואה הקיימת.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או