במה עוסק ביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי עוסק בשורה ארוכה של נושאים. ראשית, הוא אחראי על מיצוי זכויות האזרח והתושבים לפי קבוצות אוכלוסייה, גיל, אירועים בחיים וכן הלאה. שנית, במוסד לביטוח לאומי מטפלים בסוגים שונים של קצבאות והטבות ובהן מחלה, נכות, הריון ולידה, הפסקת עבודה, פטירה, התאלמנות, הגיל השלישי וכמובן שירות צבאי ושחרור.

במקביל, במוסד לביטוח לאומי גם אחראיים על תשלום דמי הביטוח לזכאים או על גביית חובות מחייבים. כפועל יוצא מכך, ההתנהלות מול הביטוח הלאומי מאפיינת את כל השלבים בחיי האדם הבוגר והאזרח.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או