מהי ההגדרה לידועים בציבור?

כדי שבני זוג יוגדרו כידועים בציבור, לכאורה, נדרשים מספר תנאים הכרחיים – קיומו של משק בית משותף, המתנהל, לרוב, מתחת לאותה קורת גג, ובלשון החוק – "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק-בית משותף, אך אינם נשואים זה לזו". אולם,בפסיקה שנתן כב' השופט יעקב כהן מבית המשפט לענייני משפחה בכ"ס ב-2007, נקבע כי אותם מגורים משותפים אינם, בהכרח, מהווים תנאי למתן ההכרה בבני זוג כ"ידועים בציבור". בנוסף, קבע בית המשפט קבע כי זוג עשוי להיחשב כ"ידועים בציבור" אף בהעדר הלינה המשותפת, זאת, מאחר, ועפ"י כבי השופט כהן – בשם "משפחה" עשויים להיות מכונים שני אנשים המבלים זמנם וחייהם יחד, אף אם וכאשר הם לנים בנפרד.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או