מה קורה כאשר ידועים בציבור נפרדים?

הבעיה העיקרית במערכת היחסים של ידועים בציבור, לעומת קשר של נישואין, באה לביטוי, באופן טבעי, בעת סיום הקשר. בעוד שכאשר בני זוג שהינם נשואים מבקשים לפרק את מסגרת הנשואים, עומד בפניהם תהליך האורך פרק זמן מסוים, ובמהלכו, גם אם אחד מהצדדים קם, פיזית, ועוזב, מוסדרים הגירושין והסיום הפורמאלי של הקשר לסיומו. כך, למשל, אם בעל מחליט לעזוב את הבית המשותף, הוא עדיין מחויב, פורמאלית, כלפי האישה, בחובות, כתשלום מזונות, שמקורם בקשר הנישואין שהתקיים ביניהם. היחסים המתנהלים בין ידועים בציבור, אינם מתנהלים במסגרת פורמאלית וסיום הקשר עשוי להיות מבוצע באופן מיידי. בשל כך, נוצרו מצבים בהם אישה ידועה בציבור, הייתה תלויה מבחינה כלכלית בבן זוגה, וכשהוא בחר לקום וללכת, היא נותרה, בשל הנתק המיידי והחד, בבת אחת, כשהיא נטולת מקורות כלכליים המספקים לצורך קיומה.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או