מזונות משקמים לאישה הידועה בציבור

בתי המשפט בישראל מודעים לבעייתיות זו וקבעו שאף במערכת היחסים המתנהלת בין ידועים בציבור, ישנה חובת מזונות. אולם, להבדיל מחובת מזונות בנישואין שמקורה בהלכה היהודית, חובת מזונות בין ידועים בציבור מושתתת על שיקולי הגינות, הגנה על הצד החלש (לרוב, האישה) והסתמכותו הכלכלית של הצד החלש על הצד החזק במהלך תקופת הקשר ביניהם. בהתאם לגישה זו, המגמה כיום בבתי המשפט לענייני משפחה היא פסיקה מזונות משקמים, או מזונות אישה לידועה בציבור, במקרים בהם האישה הידועה בציבור הייתה תלויה מבחינה כלכלית המהלך הקשר בבן זוגה. סכומי דמי המזונות והתקופה שלאורכה הם ישולמו משתנים ממקרה אחד לאחר, והם נקבעים על פי הנסיבות הספציפיות – כמשכה של מערכת היחסים, אופי התלות הכלכלית, קיומם של ילדים משותפים ורווח / הפסד כלכלי במהלך הקשר (למשל, ויתורים ופשרות בנושא פיתוח קריירה של צד אחד, אל מול ההישגים שאליהם הגיע הצד השני).

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או