מינוי בן ממשיך

מינוי הבן הממשיך מתבצע באמצעות חתימה על הסכמים ותצהירים בין ההורים, שהינם בעלי הנחלה כיום, לבין הבן הממשיך שנבחר על ידם. אולם, החתימה על המסמכים מהווה רק את השלב הראשון בתהליך, שכן, ההסכמים הללו טעונים באישור של האגודה השיתופית (המושב), של רשות מקרקעי ישראל ושל הסוכנות היהודית, במושבים מסוימים.

ההסכמים הנחתמים הינם הדדיים – מצד אחד, נמצאים ההורים, בעלי הנחלה, המבקשים למנות בן הממשיך (לאחר פטירתם או בחייהם) ומתחייבים להעביר אליו את החזקה במשק, ומהצד השני, נמצא הבן הממשיך, אשר חתימתו על המסמכים מהווה הסכמה להיותו בן ממשיך, ועל התחייבותו לטפל בהוריו ולדאוג להם לעת זקנתם, ולהמשיך בהפעלת המשק החקלאי הקיים ולדאוג לו.

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או