פיצויים במקרה של פציעה ופיצויים במקרה מוות

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986 והוראה 1.30 לתע"ס – הסדרים למימוש חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה) הן המסגרות החוקיות המעגנות את זכות הנפגע ובני משפחתו לקבלת פיצויים בעקבות תאונת דרכים, והנה מה שהן אומרות, בקצרה:

במקרים בהם תאונת הדרכים הסתיימה בפגיעה, גובה הפיצוי שייפסק לנפגע יתבסס על הקריטריונים הבאים – גילו של הנפגע, שיעורי הנכות שגרמה לו הפגיעה, כושר השתכרותו טרם קרות תאונת הדרכים, פוטנציאל השתכרותן העתידי, רמת הפגיעה הקיימת באפשרויות תפקוד עתידי, עלויות טיפולים רפואיים ועלויות נלוות נוספות שנגרמו, נגרמות וייגרמו לנפגע בשל תאונת הדרכים.

במקרים של תאונת דרכים שהסתיימה במוות, גובה הפיצויים שייפסקו לאנשים שהיו תלויים בהרוג למחייתם טרם מותו בתאונת הדרכים ייקבעו על פי הקריטריונים הבאים – גילו של ההרוג, תחום עיסוקו ויכולת השתכרותו טרם קרות התאונה, מידת תלותו של מבקש הפיצוי באדם שנהרג ורמת הפגיעה שגרם מותו של ההרוג לתלוי או לתלויים בו.

עורך דין יריב ואקנין והצוות המקצועי של המשרד עומדים לרשותכם בכל עת, במיצוי זכויותיכם בעקבות פגיעה / מוות בתאונת דרכים.

 

מגיע לכם ייצוג הולם!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולהעניק ייצוג משפטי חזק:

או